'Mellom rom' på Mellomstasjonen, Vestbanen, nov. -16

Med Magnus Myhr, Tov Ramstad, Hilde Fjerdingøy

Foto: Sabina Jacobsson