Aktuelle prosjekter

Sommer 2019: 'Til orientering', et forprosjekt i samarbeid med musikerne Ole Henrik Moe og Kari Rønnekleiv, og dansekunstner Kristine K. Øren. Tema: orientering i bred forstand, med base i turorientering.

Høst 2019: Soloprosjekt, 'Benspænd', med utgangspunkt i tekster av Janne-Camilla Lyster. Visning i desember.

 

Foto fra 'En gang var jeg det høye gresset', Dramatikkens Hus, oktober -13:

                                                                                  Steffi og Ulf Nilseng. Foto: Sabina Jacobsson