CV forestillingsprosjekter

Noen utvalgte forestillingsprosjekter:

·         2023

‘Vi er Or’. Manus/konsept/initiativ/regi/produksjon/utøving. En forestilling basert på manuset ved samme navn som var ett av tre vinnerbidrag i Dramatikkens Hus’ Skeiv dramatikk-konkurranse ifm Skeivt kulturår 2022. Stykket ble utviklet i samarbeid med dansekunstner Terje Tjøme Mossige, skuespiller Kjersti Fjeldstad, Komponist/musiker Tov Ramstad og scenograf Turid Ousland. Spilt 4 ganger på Scenehuset i Oslo i mars/april.

Bidro med essayet ‘Noter fra et skeivt danseliv  -  et vitnesbyrd’ i Danseinformasjonens antologi ‘Skeiv bevegelse’

‘Ingredienser’ 16.-17.desember på Scenehuset. Initierte dette førjulsarrangementet med to-delt program hver dag, duoer med musikerne Tov Ramstad og Kari Rønnekleiv, samt visning av nytt soloarbeid, ‘Store lille rosin’ – et poetisk, stand up-aktig, tekstlig/danserisk verk med skråblikk på fenomenet jakten på ungdomskilden.

·         2022

Skeivt kulturår! Mitt manus ‘Vi er Or’ ble en av tre vinnere av Dramatikkens hus’ ‘Skeiv dramatikk’-konkurranse, og deler av teksten ble utviklet til arbeidsvisninger med danser Terje Tjøme Mossige og etter hvert Tov Ramstad.                                                                              Viste soloverket ‘Anybodies’ fra Jens Martin Hartvedt Arvesens eksperimentelle drag-prosjekt (2022) på Nils Aas-museet på Inderøya ifm Pride på Straumen, og initierte prosjektet ‘Some bodies’ på Kunsthallen på Nesodden i september  -  her fusjonerte Terje Tjøme Mossige, Morten Liene og jeg våre soloer fra nevnte drag-prosjekt inn i en ny helhet. Sammen med fiolinist Kari Rønnekleiv var jeg på residens på Snekkarlemmen Kulturlåve i Tolga i juli, vi gjorde et stedsspesifikt improvisasjonsprosjekt her, som vi kalte ‘All you need is låvve’. Forprosjekt med kollega Ulf Nilseng, ’59:61’, to individualister jobber med å bevege seg likt! En av ideene ledet til Pride-markeringen ‘Gå – stolt og stille’ utenfor London Pub, året etter terroren.

·         2021

Medvirket i Jens Martin Hartvedt Arvesens ‘The Abandonded Museum Of Contemporary Drag Art’, fem autonome soloverk v/Arvesen, Terje Mossige, Morten Liene, Kjersti Stenby og meg selv i skjæringspunktene queer art/performance/drag art/dans. Vist på det nedlagte museet for Samtidskunst på bankplassen. Mitt verk  -  ‘Anybodies’  -  har ‘flytende kjønn’ som tema. Så skapte jeg ‘LESEBOKA’, en forestilling med utgangspunkt i egen tekst (‘Fritt etter leseboka for 1. klasse på 60-tallet’), et poetisk, skeivt verk i samarbeid med Tov Ramstad (musikk) og Turid Ousland (rom). 5 visninger på Scenehuset

·         2020

Pandemi, utviklet soloarbeidet ‘Gammeldans’, bevegelse og tekst (hvor jeg blant annet ‘skeivet opp’ Martha Graham), stykket ble vist året etter i et sammensatt program (back2back2back2back) med Siri Jøntvedt, Brynjar Bandlien og Lars Jacob Holm, vist 4 ganger på Scenehuset

·         2019

‘Future music’  -  solo koreografi/utøver-prosjekt i samarbeid med Janne-Camilla Lyster som spesialskrev et partitur for ‘stemmekropp’. Tre måneders intensiv jobbing med visninger på Scenehuset

·         2018                                                                                                                                     Hvordan kropp og stemme henger sammen er en av mine hovedinteresser, og i 2018 initierte og ledet jeg ‘alfabet’ med dette som tema. Med danserne Marianne Kjærsund, Ida Gudbrandsen og Kristine Øren, musiker Tov Ramstad og scenograf Elisabeth Nilsson. Vist på Rom for Dans samt på Nesodden bibliotek.

Deltager i samtalerekken ‘Skeiv dansekunst (v/Kongsness/Sterud). I 2018/19 gjorde jeg også et forprosjekt, ‘Til orientering’, i samarbeid med Kristine K. Øren og musikerne Ole Henrik Moe og Kari Rønnekleiv, hvor vi undersøkte temaet ‘orientering’ i bred forstand, med base i turorientering. 1 arbeidsvisning

·         2017

Forprosjektet ‘Point of no return’ med Janne-Camilla Lyster som utøver og meg selv som initiativtager og koreograf/’ytre øye’. Munnet ut i arbeidsvisninger       

·         2016

Stort prosjekt, hvor jeg hadde manus/regi (og var hovedutøver med bevegelse/monolog/stemme): ‘I bunn og grunn  -  en slags kabaret om blant annet kjærlighetssorg’, på Scenehuset. Her medvirket Kate Pendry, Kristine K. Øren, Lars Jacob Holm, Tov Ramstad (musikk), Sabina Jacobsson (videodesign), Elisabeth K. Nilsson (lys og rom, salen gjort om til en ‘Wienerkafé’), og koret Homofonien.                                                      Samme år initierte jeg ‘Mellom rom’, et stedsspesifikt improvisasjonsprosjekt på Nasjonalmuseets ‘Mellomstasjon’ på Vestbanen, i samarbeid med dansekunstner Magnus Myhr og musikerne Tov Ramstad og Hilde Fjerdingøy

·         2015                                                                                                                                      Arbeidet med videokunstner Sabina Jacobsson ifm hennes utstilling ‘Perception of the real’ på Atelier Nord ANX. Jeg viste også soloarbeidet ‘Absolutt uten tittel’ (et stemme&bevegelsesprosjekt med scenografi av Turid Ousland) på CODAhaus (CODA-festivalen).

·         2014                                            

’Gåsehud  -  et maskespill’. Konsept og utøver. Samarbeid med danser Marianne Kjærsund. Dyremasker: Turid Ousland. Stedsspesifikt prosjekt i ’den norske salen’ på Zoologisk Museum. 4 forestillinger 3. og 4. mai

’Absolutt uten tittel’. Duo med Hege Rimestad, laget til Europride 2014 og vist som del av Pride House-programmet på Litteraturhuset. Scenografi: Turid Ousland.

·         2013

‘En ny tradisjon? Historier fra rute 631 Fagerstrand og andre betraktninger. ’Solo eksperimentelt stand-up-show om overgangsalder, alderdom, død, den aldrende danseren og bevegelsesestetikk. Vist på Teater Avant Garden, Trondheim, som del av Seminarium 1#. Juni

’En gang var jeg det høye gresset’. En tolkning av poet og dansekunstner Janne-Camilla Lysters koreografiske manus ’Vi forlot den stille skogen’. Prosjektledelse, regi og film. Et samarbeid med danser Ulf Nilseng, komponist Tov Ramstad, projeksjonsdesigner Sabina Jacobsson og scenograf Turid Ousland. Vist på Dramatikkens Hus i oktober, i et program med tre andre tolkninger (v/Ingri Fiksdal, Jonas Correll Petersen og J-C Lyster) av samme manus

·         2012

’tom. usystematiske undersøkelser av 2 dikt’, et ’poetisk-pedagogisk’ prosjekt med utgangspunkt i tekster av poeten Kristin Berget og i samarbeid med komponist Hege Rimestad, scenograf Turid Ousland og lysdesigner Elisabeth K. Nilsson. Scenehuset 23.-26. februar, samt på Litteraturhuset 24. mars

·         2011

’Tårn’. Site-spesific samarbeidsprosjekt med dansekunstnerne Torunn Robstad og Ingeborg Somer, samt scenograf Turid Ousland. Galleri Vanntårnet, Nesodden.

Utøver i ’Min oldemors grønne korsett  -  et gjensyn’, en rekonstruksjon av Lise Ferners forestilling fra -92, vist som del av CODA-festivalen 2011. 3 visninger på Scenehuset i oktober

·         2010

’Physicalities’. Samarbeid med den finske dansekunstneren Pia Lindy. Improvisasjoner i Tegnerforbundet i Oslo, i utstilling av Bjørn Hegardt. ’Usannsynlig’. Konsept/regi/utøver. Bevegelse/stemme. Solo dans i samarbeid med Tov Ramstad (musikk), Turid Ousland (scenografi og rekvisitter), Elisabeth Kjeldahl Nilsson lys). Tema: Døden og det underlige livet, med utgangspunkt i tekstfragmenter av Michel Houellebecq og Ssmuel Beckett. 4 visninger på Scenehuset i september, 2 på Litteraturhuset i oktober

·         2009                                                                                                                          ’Kyllingvinge’. Solo med politisk tilsnitt, om menneskets forhold til dyr. Bevegelse og stemme. Scenografi ved Turid Ousland, lys ved Elisabeth K. Nilsson, lydspor ved Hege Rimestad. Dansens  Hus, februar, i sammensatt program med gjestespillet ’Zoo’ av Gabriella Maiorino. 3 visninger.                                                                                                                     ’Physicalities’. Samarbeid med den finske dansekunstneren Pia Lindy, og kontrabassist Sara Puljula. Site spesific forestillinger i Finland i september, i tomt butikklokale i et shoppingsenter i Joensuu og i Sanoma House, Helsinki

·         2007

’Cottleston Pie’, solo. Dans/tekst/stemme. Tekst: A.A.Milne, fra ’Winnie-the-Pooh’, 4 forestillinger på Dansens Hus i Oslo, i sammensatt program med Kari Anne Bjerkestrand

·         2006

Barneforestillingen ’Dråpene’ (fra 2000) vist for siste gang under Festspillene i Nord-Norge. Harstad, juni. 2 visninger.

’ Why Do You Sleep With Girls?’ (fra 2005), 2 visninger i Helsinki i forbindelse med kulturfestivalen ‘Tribadenes natt’.

Barneforestillingen ’Elefant’, for barn fra 1 til 3-4 år. Première på Black Box Teater 18/10. Team: Steffi Lund (dans og prosjektledelse), finske Jukka Korpi (dans), Lars Andreas Haug (musikk), Turid Ousland (scenografi) og Elisabeth Kjeldahl Nilsson (lys). 10 visninger

·         2005

Huset lutar’, solo med spesialskrevet tekst av forfatter Brit Bildøen, vist som del av sammensatt program på Scenehuset 27.-30.januar.

‘Dråpene’ med ny scenografi/lysdesign vist 10 ganger i april på Black Box Teater som del av LilleBox-programmet deres. Vist 2 ganger i Berlin under Augenblick Mal!-festivalen (stor festival for barne- og ungdomsteater i Tyskland). 2 forestillinger også under SE!NEXT, nordisk scenekunstfestival, i Tromsø i august.

Why Do You Sleep With Girls?’ initiativtager/utøver/filmkonsept i samarbeidsprosjekt med Lisa Dillan (musikk), finske Sini Haapalinna (’live’ video), Anne Gjems Rudi og finske Pia Lindy (dans). Del av Europrides scenekunstfestival på Black Box i juni. 3 forestillinger.

·         2004

‘Du vassar rundt i kroppen din heile dagen’ (fra 2003) vist på Muséet for Samtidskunst 18/3 i installasjonen ” Body and Image ” av Pistoletto.

·         2003

‘Du vassar rundt i kroppen din heile dagen, et samarbeid med koreograf Hilde Rustad, forfatter Brit Bildøen (spesialskrevet tekst), musiker Tov Ramstad og videokunstner Sini Haapalinna. Tema: forholdet tekst/ kropp, satt i scene med lyd og videoprojiseringer. Scenehuset, 20.-23. november.

·         2002

‘LYS  -  5 rom-meditasjoner’, et prosjekt for det offentlige rom, i egen regi. 5 forestillinger á 45 min. i Glassgaten på det nye Rikshospitalet. Dans: Kari Anne Bjerkestrand og meg selv, musikk: Maria Sollie (marimba). Kostymer: Frode Østmark.

‘Dråpene’, ny versjon med mer vekt på de rent visuelle/auditive aspektene, vist under Klangfugl-festivalen på Agder Teater i august. 2 forestillinger. Pluss 3 forestillinger på Teater Avant Garden (festival for barn og unge) i februar –03

·         2001

‘Solo’, et ‘kammerspill’ for 1 danser, 1 dør og 1 rom. 30 min. 3 forestillinger på Black Box i mai, som del av prosjektet ‘Solo + Ensemble’. Jeg var prosjektleder for et gruppeimprovisasjonsprosjekt med 9 utøvere 1999-2001.

·         2000

‘Pussy in the park’, 2 timers performance i Botanisk hage i Oslo i juni, en videreføring av ‘Pussy’s room’ fra året før, og del av kunstprosjektet HYBRID m/flere billedkunstnere

‘Dråpene’.  Installasjon/performance for barn 1-3 år, i samarbeid med billedkunstner Turid Ousland. Et KLANGFUGL-prosjekt 8kunst for barn 0-3 år). 4 visninger på Nesodden, 1 i Oslo

‘5 elefanter’. Performance i Trøndelag Senter for Samtidskunst, for 5 utøvere, ved vernissage i forbindelse med utstilling av Turid Ousland

·         1999

‘Pussy’s room’. Solo performance som del av prosjektet ‘Indre gård’, et samarbeid med scenekunstnerne Karstein Solli og Tone Gellein, og billedkunstnerne Jan Steinum, Sabina Jacobsson og Turid Ousland. Kongens gate 16, to kvelder i juni.

·         1998                                                                                                                                     ‘Yndige, yppige og bølgende’. Helaftens forestilling i egen regi, for danser Ellen Johannessen og meg selv, til spesiallaget musikk av Hege Rimestad (live) og med scenografi av Turid Ousland. Tekster av den greske oldtidspoeten Sapfo. 5 visninger på Musikkteatret på Vestbanen i februar/mars

‘II’. Komposisjon for danserne Anne Gjems Rudi og Hilde Rustad, med hundemasker av Turid Ousland og ‘live’ musikk v/Sidsel Endresen. Del av prosjektet ‘Hunner’, i samarbeid med Ousland, koreograf Hilde Rustad og lysdesigner Kurt Hermansen. 5 visninger på Scenehuset

‘Venture to Venus’. Et samarbeidsprosjekt med operasanger Kristin Norderval og komponist Hege Rimestad. Herunder en lengre solo-del: ‘XX’.  5 visninger på SKEIVE SCENER, Black Box Lille Scene, juni

·         1997

‘The room is orange with effort’.  En solo for stemme, kropp og tekst (av Jeanette Winterson). Siste del av solo-trilogi i egen regi og utførelse. Black Box, 4 visninger i mars.                                                                                                                                           ‘Fritt fall’. Komposisjon i samarbeid med sanger Sidsel Endresen, 2 visninger på Teaterhuset Avant Garden, Trondheim, i sammensatt program med skuespiller Karstein Solli.

·         1996

Utøver i koreograf Hilde Rustads forestilling ‘Kommer og går’, basert på en enakter av Samuel Beckett. Black Box, 5 visninger.

‘På visse tider av døgnet’ (fra 1994), innslag under litterær festaften ifm Sigrid Undset-dagene på Lillehammer, samt 1 visning i Camilla Wærenskjolds utstilling på Museét for Samtidskunst.

‘Volume II’.  Andre del av solo-trilogi.  Bevegelseskomposisjon i samarbeid med komponist Helge Sten. 5 visninger på Scenehuset i august.

‘Skulptur – dans– rom’.  Et samarbeidsprosjekt med danser/koreograf Camilla Grønneberg i utstilling av Jan Erik Beck på Galleri F15, Jeløy.  6 visninger i nov/des

·         1995

‘Uten tittel’. Idé, regi og dans. Første del av en solo-trilogi. Bevegelseskomposisjon med musikk av Sidsel Endresen (vokal ‘live’). Black Box, 5 visninger. Vist i sammenheng med solo av Anne Gjems Rudi.

·         1994

‘På visse tider av døgnet’, et samarbeid med forfatter Brit Bildøen og dansekunstner Bibbi Winberg. Visninger på kafé Nordraak og Bokmessen på Sjølyst.

‘Englespor’. Idé og regi. Barne/familieforestilling vist i Oslo Domkirke (Krypten). Med Elsa Quale (dans), Bjørn Klakegg (musikk), Brit Bildøen (tekst) og Turid Ousland (scenografi/dans). 5 visninger.

·         1993

‘Stemmer’. Regi og koreografi basert på tekster av Karin Boye. Laget til åpningen av Skeive Dager i Oslo, på Sentrum Scene. Dans: Anne Gjems Rudi og meg selv, musikk: Hege Rimestad, scenografi: Turid Ousland. Deler av materialet ble vist i forbindelse med Ouslands utstilling i Galleri Aktuell Kunst samme periode.

Utøver i ‘Tre ord’, helaftens forestilling av Lise Ferner på Månefisken, Oslo.

 

·         1992

Utøver/soloist i ‘Har du sett min oldemors grønne korsett”, en helaftens forestilling av koreograf Lise Ferner.  Scenehuset, Oslo

·         1991

‘Steintunger’.  Helaftens forestilling i egen regi.  Solo dans i samarbeid med komponist Tore Brunborg og billedkunstner Turid Ousland. 5 visninger på Black Box.                                               Utøver i forestillingene ‘Drømt’ og ’Søyler’ av hhv Camilla Grønneberg og Bibbi Winberg. Black Box.

·         1990

‘Den ene, den andre, den tredje …’.  Danser/koreograf i helaftens forestilling med Værket Dansekompani. Vist i to versjoner på Slurpen, Oslo. Musikk: Nils Petter Molvær. ‘Liten rapport fra Melkeveien’, av Bibbi Winberg og meg selv, for 10 utøvere, på Statens Fysioterapihøyskole v/innvielse av nytt kompetansesenter for fysioterapeuter.

·         1989

‘Go – come’.  Forestilling i samarbeid med koreograf/danser Bibbi Winberg og perkusjonist Unni Damslora. 5 visninger på Black Box Teater.