'Mellom rom' på Mellomstasjonen, Vestbanen, nov. -16

Foto: Turid Ousland